Ring til os på: 7550 4777

Oplysning til vidner

/

De er i forbindelse med en sag på vores kontor blevet oplyst som potentielt vidne i sagen. 

Når vi modtager oplysning om potentielle vidner i forbindelse med en retssag, vil klienten typisk give kontaktoplysninger og oplysninger om den viden, som klienten mener vidnet kan bidrage med i forhold til sagen. 

Vi skal oplyse vidner om, at de har ret til at få oplyst, hvilke data vi har registreret og behandler. 

Samtidigt har vi som advokater et ansvar for at sikre, at tavshedspligten overholdes, og dette bevir-ker, at vidner kun kan få adgang til oplysning om hvilke kontaktoplysninger vi har registreret. 

Sådanne oplysninger kan fås ved henvendelse til vores kontor. 

Når vidnet ikke længere er aktuelt i forhold til sagen – enten fordi vidnet har afgivet forklaring eller fordi vidnet ikke bliver aktuelt af anden årsag – vil oplysningerne blive slettet, dog vil vidneudsagn i domme ikke blive slettet. 

Når en dom er afsagt i sager, hvor dørene ikke har været lukket, vil der ved henvendelse til vores kontor være mulighed for at få tilsendt den del af dommen, som indeholder vidneforklaringen – det bemærkes, at såfremt vidnet ønsker en kopi af vidneforklaringen i en sag, hvor vidnet har afgivet forklaring, skal der oplyses en sikker mailadresse, hvortil dommen kan fremsendes, eller give sam-tykke til at dommen sendes ved alm. mail. 

Efter databeskyttelsesreglerne har De således ret til, at: 

  • • Få indsigt i de personoplysninger, Vi har registreret om Dem 
  • • Gøre indsigelse mod registreringerne 
  • • Bede om at få urigtige oplysninger om Dem rettet eller slettet 

De kan læse mere om Deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder. 

De kan finde vejledning på datatilsynet.dk