Ring til os på: 7550 4777

Erstatnings- og forsikringsret

/

Vi har betydelig erfaring med rådgivning og sagsbehandling på forsikrings- og erstatningsområdet. Vi repræsenterer både private,  erhvervsvirksomheder, offentlige myndigheder og organisationer.

Vores mangeårige erfaring på området sikrer vores klienter kvalificeret og hurtig bistand.

Vi rådgiver om alle forsikrings- og erstatningsretlige spørgsmål og har ført en lang række voldgifts- og retssager indenfor området.

Vi forsøger i videst muligt omfang at få dækket dine omkostninger til advokat ved skadevolders forsikringsselskab og/eller din egen retshjælpsforsikring.

Vi indgår altid en klar aftale med dig inden vi påbegynder din sag, så slipper du for ubehagelige overraskelser.

 

ERSTATNINGSRET

Vi rådgiver og fører sager i blandt andet følgende situationer:

 • Arbejdskader/ulykker
 • Personskadesager
 • Trafikuheld
 • Patientskader
 • Faldulykker
 • Voldeligt overfald

Hvis du har været ude for en ulykke, eller på anden vis er kommet til skade, kan vi hurtigt undersøge og klarlægge om du har krav på erstatning. Erstatningen kan typisk omfatte:

 • Tabt arbejdsfortjeneste
 • Godtgørelse for varigt mén
 • Erstatning for tab af erhvervsevne
 • Godtgørelse for svie og smerte
 • Erstatning for behandlings-, medicin-, eller transportudgifter
 • Erstatning for visse andre udgifter

I alle erstatningssager er det vigtigt, at man hurtigst muligt, efter at ulykken er sket, anmelder sit krav til de relevante parter, såsom f.eks. Arbejdsskadestyrelsen, forsikringsselskaber, skadevolder, politiet m.v.
Det kan vi hjælpe dig med og fører din sag hele vejen igennem systemet og domstolene.

Der kan ofte være tale om store erstatningskrav, og derfor er det vigtigt, at du rådfører dig med os, inden du accepterer et tilbud fra forsikringsselskabet.

Erstatningssagerne medfører i visse tilfælde også socialretlige problemstillinger som f.eks. sygedagpenge, revalidering og andre sociale ydelser. Dette er vi dig selvfølgelig også behjælpelig med og står ved din side hele vejen igennem sagsforløbet.

FORSIKRINGSRET

I sager hvor der opstår tvister med dit forsikringsselskab, rådfører vi dig og forsøger i videst mulig omfang at nå til enighed med forsikringsselskabet, så du får det du har krav på. Om nødvendigt fører vi også din sag i de relevante nævn og ved domstolene.

Der kan eksempelvis opstå tvist om, hvorvidt forsikringen var i kraft, da forsikringsbegivenheden skete eller om den forsikringsbegivenhed, der indtraf overhovedet er dækket af forsikringen. Det kan også være, at forsikringsselskabets opgørelse af den erstatning, som du har krav på, giver anledning til tvist.

Du er altid velkommen til at kontakte en af vores advokater for en indledende, uforpligtende og gratis telefonsamtale.