Ring til os på: 7550 4777

Strafferet

/

Et af vores væsentligste arbejdsområder er at føre straffesager som forsvarer for enhver der på den ene eller den anden måde måtte være kommet på kant med loven.
Vi har mange års erfaring heri og har opnået gode resultater for vores klienter.
Uanset hvor i landet du måtte befinde dig, repræsenterer vi dig og er aldrig længere væk end et opkald eller en mail.

Med os ved din side får du som klient i enhver sag et optimalt og effektivt forsvar med de råd og den vejledning, du har brug for, såvel i som uden for retten og under hele sagens forløb.

Vores opgave er at sikre dine rettigheder bedst under processen uanset, hvad sigtelsen/tiltalen lyder på.
Målet er at skabe det bedst mulige resultat for dig og det mener vi er en frifindelse!

For at fastlægge den rette strategi er det væsentligt for os at blive inddraget i sagen hurtigst muligt, således at vi kan være tilstede ved såvel afhøringer hos politiet som fremstillinger i retten. Du bør således som sigtet ikke udtale sig til politiet uden at du har din advokat til stede.

Du kan frit vælge den advokat du ønsker, og er ikke pålagt at vælge den politiet eller retten måtte beskikke for dig. Du kan altid få lov til at vælge en ny, og det koster ikke noget at skifte.
Alle forsvarsadvokater koster det samme, så vælg een du har tillid til og som ihærdigt vil kæmpe din sag.

Kontakt os, og vi sørger for resten.

Vi glemmer ikke dine pårørende undervejs, i det det ofte er en ligeså stor følelsemæssig belastning for dem, som det er for dig, at være sigtet/tiltalt. Vi orienterer dine nærmeste løbende om sagens gang, og de er altid velkomne til at kontakte os. Dette er en service vi tilbyder uden at det koster noget.

Udover forsvarsopgaverne har vi tillige stor erfaring som bistandsadvokat for ofre i straffesager, blandt andet for at opgøre ofrets erstatningskrav og bistå ofret i forbindelse med straffesagens behandling.

Når du vælger os til at repræsentere dig, kan du forvente en høj faglighed, professionel rådgivning og absolut uafhængighed, fortrolighed og tavshedspligt i alle forhold.

Vi arbejder hovedsageligt som beskikkede advokater, hvilket betyder at vores salær fastsættes og betales af retten. Dog kan vi kræve betaling for rejseudgifter og rejsetid, i det omfang retten ikke betaler dette. Hvis man bliver dømt i en straffesag, kan det ende med, at man skal betale advokatomkostninger til staten. Bliver du frifundet skal du intet betale.

Vi er ligeledes behjælpelige med at søge om erstatning for uretmæssige varetægtsfængslinger og efterforskningsmæssige indgreb politiet måtte have udsat dig for.