Ring til os på: 7550 4777

Fast ejendom

/

Vi rådgiver i alle spørgsmål om fast ejendom. Vi bistår for eksempel med rådgivning

om køb og salg af erhvervsejendomme og alle former for ejer- og andelsboliger.

Fast ejendom er et område, der kræver både juridisk ekspertise og økonomisk

forståelse. Vi har de nødvendige forudsætninger for at rådgive om de relevante

forhold i forbindelse med fast ejendom.

Vi bistår endvidere med rådgivning og praktisk gennemførelse af alle forhold

vedrørende køb og salg af investeringsejendomme, herunder lejesager og øvrige

forhold der relaterer dig til erhvervsejendomme.

I forbindelse med en ejendomshandel er vi med i hele processen fra før købsaftalens

underskrift og til handlen er slut. Vi indhenter og gennemgår alle relevante

dokumenter og yder rådgivning vedrørende juridiske problemstillinger og sørger for

at vores klient er stillet bedst muligt. Det vi hjælper dig med er bl.a.:

  • Gennemgang af købsaftalen
  • Gennemgang af tilstandsrapporten
  • Rådgivning om ejerskifte- og husforsikring
  • Indhentelse og gennemgang af dokumenter og oplysninger om
  • Udfærdigelse af skøde og refusionsopgørelse
  •  Berigtigelse af handlen i øvrigt

Efter køb eller salg af en fast ejendom kan der opstå tvist vedrørende mangler ved ejendommen.

Vi kan også i de situationer hjælpe dig med at sikre dine interesser i

sager om mangler ved fast ejendom, uanset om du er køber eller sælger.

Vi hjælper med bl.a. rådgivning og deltagelse i syns- og skønsforretninger samt

sørger for at inddrage de nødvendige parter i sagen, herunder eksempelvis den

byggesagkyndige m.fl.