Ring til os på: 7550 4777

Kontakt

/

ADVOKATERNE STRANDVEJEN

v/Ole Bjørn Christensen
Strandvejen 34 A
6000 Kolding
Cvr. nr. 27490816
Tlf. 7550 4777
Fax 7550 4933

Advokatsamfundets vedtægter

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter skal det det oplyses, at kontorets advokater:

1) er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark
2) er medlemmer af Advokatsamfundet
3) har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er:

HDI Danmark Indiakaj 6, 1.
2100 København Ø
Danmark

Klientkontomidler:

Klientkontomidler: Klientmidler er beskyttet under lov om indskyder- og investorgarantiordning, men beskyttelsen er beløbsmæssigt som udgangspunkt begrænset til EUR 100.000,00 pr. klient pr. pengeinstitut. Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i instituttet, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Der gælder særlige regler for indskud vedrørende fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb på op til 10 mio. euro indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat og uanset om indskuddet står på en særskilt konto.
Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk Advokaterne Strandvejen er ikke ansvarlig for klientmidler indsat på klientkonto hos Advokaterne Strandvejens bankforbindelse.

Medmindre andet aftales med klienten, vil Advokaterne Strandvejen anvende sin sædvanlige bankforbindelse. Advokaterne Strandvejen har samleklientkonti i Sydbank A/S, Åpark 8 B, 6000 Kolding konto nr. 7040-1300481

Lovvalg og Værneting:

Advokaterne Strandvejen anvender ikke aftaleklausuler om lov- og/eller værneting.

Advokatnævnet:

Advokaterne Strandvejen er underlagt tilsyn af Advokatsamfundet, herunder bl.a. tilsyn med at Advokaterne Strandvejen og de enkelte advokater overholder de regler, der gælder for advokatbranchen, herunder reglerne om god advokatskik.
Oplysninger om Advokatsamfundet, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside.
Klager over advokaters salær og/eller adfærd kan indbringes for Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K.
Oplysningerne om Advokatnævnets, herunder kontaktoplysninger, kan findes på Advokatnævnets hjemmeside www.advokatnaevnet.dk