Ring til os på: 7550 4777

Kontakt

/

ADVOKATERNE STRANDVEJEN

Tlf.: 7550 4777
Fax.: 7550 4933
a-advokater@a-advokater.dk

I henhold til Advokatsamfundets vedtægter § 59a skal det oplyses, at kontorets advokater:

1) er beskikkede som advokater af Justitsministeriet i Danmark,
2) er medlemmer af Advokatsamfundet,
3) har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti efter de af Advokatsamfundet fastsatte regler, og at ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves.

Kontorets forsikringsselskab og garantistiller er
HDI Danmark
Indiakaj 6, 1
2100 København Ø
Danmark