Ring til os på: 7550 4777

Ejendomsadministration

/

Ejendomsadministrationen administrerer såvel erhvervsejendomme som beboelsesejendomme, samt ejerforeninger og andelsboligforeninger.

Vi bistår ligeledes ved oprettelse af andels- og ejerboligforeninger.

Vi varetager alle ejendommens forhold, herunder løbende opkrævning af husleje, boligafgift, fællesudgifter og betaling af omkostninger forbundet med ejendommenes drift og vedligeholdelse.

Kontakt ejendomsadministrationen for yderligere oplysninger 

Tlf.: 76 33 83 66

Vi administrer følgende ejendomme.