Ring til os på: 7550 4777

Tidligere sager

/Tidligere sager

Nedenfor har vi valgt at dele et mindre udpluk af de sager,
vi er særlig stolte af.

Frifundet i 40 forhold og for et erstatningskrav på 3,2 millioner kr.
November 2014

Vores klient var sammen med tre andre tiltalt ved Retten i Næstved i en større sag om professionelt tilrettelagte og udførte indbruds- og tyveriforhold.
Sagen strakte sig over 15 dage og vores klient var tiltalt i 48 forhold.
Vi fik efter at have gennemgået bevismaterialet nøje vores klient frifundet for 40 forhold.
I de sidste 8 forhold, som var af mindre væsentlig karakter og som vores klient havde erkendt delvist,
fulgte retten kun anklagemyndighedens subsidiære påstand og vores klient blev løsladt samme dag.
Samtidig blev vores klient firfundet for et erstatningskrav på 3,2 millioner kr.

 

Frifundet for tyveri af mobiltelefoner til en værdi af 500.000 kr.
Januar 2015

Anklagemyndigheden havde ved Københavns Byret rejst tiltale over for to af vores klienter for omfattende tyveri af mobiltelefoner til en værdi af 500.000 kr.
Tyverierne var efter anklagemyndighedens opfattelse et ”intern job”, og da vores klienter begge var tidligere ansatte af koncernen og var blevet udpeget som
gerningsmænd af flere vidner, mente anklagemyndigheden, at de havde en skudsikker sag.
Under retssagen formåede vi dog efter en grundig redegørelse af retsplejelovens
regler for politiets efterforskning, at afskære anklagemyndighedens vidner
grundet fejl i politiets arbejde, hvilket førte til at retten fulgte vores påstand og
frifandt begge vores klienter.Samtidig blev vores klienter frifundet for et erstatningskrav på 500.000 kr.

 

Frifundet for 4 kg amfetamin til videreoverdragelse
December 2014

Anklagemyndigheden havde ved Retten i Viborg rejst tiltale over for fire personer for omfattende narkokriminalitet.
De tiltalte var kategoriseret som enten leverandør, modtager eller medarrangør
af handlen, som skulle foregå på en rasteplads et sted i Danmark.
Tre tiltalte blev henholdsvis idømt 12, 7 og 6 års fængsel. På trods af, at flere
beviser pegede i retning af vores klient som medvirkende til handlen, formåede
vi at svække beviserne i en sådan grad, at vores klient som den eneste i sagen
blev pure frifundet. Anklagemyndigheden havde påstået en fængselsstraf i 5 år.

 

Løsladt fra varetægtsfængsling i ”PUSHERSTEETSAGEN”
December 2014

Vi repræsenterer én af de tiltalte i Danmarks største hash sag, som i pressen er blevet kendt som ”Pusherstreetsagen”.
Der er omkring 80 varetægtsfængslede i de seks sager, der kører parallelt med hinanden.
Vores klient blev som den eneste i vores sag løsladt fra varetægtsfængsling kort
før jul og kunne tilbringe såvel jul og nytår sammen med sine kære som en fri mand.

Sagen verserer fortsat ved Retten på Frederiksberg og forventes afsluttet i løbet af foråret.

 

Bøde for våbenbesiddelse, selvom der var påstået fængselsstraf
Oktober 2014

Anklagemyndigheden havde rejst tiltale mod vores klient ved Københavns Byret for våbenbesiddelse og påstået ubetinget fængselsstraf.
Der var tale om at vores klient ude foran Christiania havde været i besiddelse af en kniv.

Efter retssagens afslutning havde vi overbevist dommeren om at vores klient
ikke skulle idømmes fængselsstraf, og klienten kunne tage hjem med en mindre bøde i bagagen.

 

Frafald af sigtelse for dokumentfalsk og bedrageri
September 2014

Vores klient blev under en rutinekontrol foran Christiania af Københavns Politi sigtet for såvel dokumentfalsk og bedrageri.
Efter at vi modtog sagen skrev vi en længere redegørelse omkring sagens
faktiske omstændigheder og de juridiske betænkeligheder vi mente der var
omkring sagen. Samtidig hjalp vi vores klient med at indhente den nødvendige
dokumentation for at underbygge sin påstand om uskyld.
Sagen blev sluttet som ”grundløs” og blev således aldrig til en retssag.

Sager sluttes uhyre sjældent som grundløse, hvilket betyder, at vi formåede at
overbevise anklagemyndigheden om, at der aldrig burde være rejst en sigtelse mod vores klient.

 

Frifundet for grov vold
Februar 2015

Vores klient blev sammen med en veninde ved Københavns Byret tiltalt for i forening, efter en bytur, at have udøvet vold mod en anden pige.
Da der var videomateriale, flere vidner til episoden og politiet kort tid efter
voldsepisoden fik anholdt vores klient og dennes veninde, som havde befundet
sig på gerningsstedet og var iført nogenlunde samme tøj som overfaldsmændene,
var anklagemyndigheden og politiet sikre på, at de havde fat i de rigtige personer.
Under retssagen blev det dog klarlagt, at der ikke var det til domfældelse tilstrækkelige bevis for at kunne dømme vores klient og hendes veninde.
Begge blev således frifundet!