Ring til os på: 7550 4777

Oplysning til Lejer

/

 Journal.: 20-Data/JHS/PJ 

De er i forbindelse med en sag på vores kontor blevet oplyst som lejer i sagen. 

Når vi modtager oplysning om lejere i forbindelse med en sag, vil klienten typisk give kontaktoplysnin-ger og oplysninger om den viden, som klienten mener har betydning for sagen. 

Vi skal oplyse lejere om, at de har ret til at få oplyst, hvilke data vi har registreret og behandler. 

Samtidigt har vi som advokater et ansvar for at sikre, at tavshedspligten overholdes, og dette bevirker, at lejere kun kan få adgang til oplysning om, hvilke kontaktoplysninger vi har registreret. 

Sådanne oplysninger kan fås ved henvendelse til vores kontor. 

Når lejers oplysninger ikke længere er aktuelt i forhold til sagen, vil oplysningerne blive slettet, idet omfang de ikke kan have betydning i forhold til et evt. rådgiveransvar. 

Efter databeskyttelsesreglerne har De således ret til, at: 

• • Få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om Dem 

• • Gøre indsigelse mod registreringerne 

• • Bede om at få urigtige oplysninger om Dem rettet eller slettet 

De kan læse mere om Deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på Datatilsynets hjemmeside.