Ring til os på: 7550 4777

Privatlivspolitik

/

Journal.: 20-Data/JHS/mj

PRIVATLIVSPOLITIK

Dataansvar:
Advokaterne Strandvejen er dataansvarlig for behandling af dine personoplysninger.

Vores juridiske oplysninger er: Advokaterne Strandvejen v/Ole Bjørn Christensen
cvr. nr. 27490816
Strandvejen 34 A
6000 Kolding

Advokaterne Strandvejen som databehandler:

I sjældne tilfælde handler Advokaterne Strandvejen som databehandler.

I disse få tilfælde handler vi efter instruks fra en dataansvarlig, og i henhold til en databehandler aftale.

I disse tilfælde finder nærværende privatlivspolitik ikke anvendelse for behandlingen.

Formål med behandling og kategorier af personoplysninger:

Hvis du er klient hos os eller mulig klient, behandler vi som udgangspunkt dine oplysninger, for at kunne yde juridisk rådgivning til dig med henblik på at indgå og opfylde den aftale vi har med dig eller den virksomhed du repræsenterer.

Vi kan efter omstændigheder behandle en række almindelige oplysninger om dig.

Det kan være oplysninger om:
Navne
E-mailadresse
Telefonnumre
Din privatadresse
Din stilling og uddannelse
Vores forretningsmæssige relation
Finansielle forhold bl.a. betalingsoplysninger og
skatteoplysninger
og andre oplysninger, der er nødvendige, som led i vores
advokatopdrag.

Retsgrundlaget for vores behandling af databeskyttelsesforordningen artikel 6 stk. 1. litra B, C og F.

Vi kan i visse tilfælde behandle følsomme personoplysninger jfr. databeskyttelsesforordningen arti-kel 9 stk. 2 litra F, og/eller oplysninger om strafbare forhold, jfr. databeskyttelseslovens § 8 stk. 3 og 4. Disse oplysninger behandler vi, hvis det er nødvendigt i forhold til vores behandling af sagen.

Det kan f.eks. være i forsikrings- og erstatningssager.

Såfremt vi skal foretage registreringer i offentlige myndigheders databaser via portaler, f.eks. i for-bindelse med tinglysning, kan det være nødvendigt at behandle dit cpr. nr.

Behandlingsgrundlaget er databeskyttelseslovens § 11 stk. 2.

Afhængig af sagens karakter, kan vi behandle oplysninger om strafbare forhold.

Vi er som advokatvirksomhed underlagt pligter efter hvidvaskningsloven i forbindelse med visse af vores juridiske ydelser.

I den forbindelse behandler vi dine personoplysninger, herunder identitetsoplysninger, f.eks. navn, cpr. nr., pasnummer osv.

Vi behandler alene identitetsoplysninger indhentet efter hvidvaskningsloven med henblik på at op-fylde vores pligter efter denne lov. Disse oplysninger bliver ikke brugt til kommercielle formål. Retsgrundlaget for denne behandling er hvidvaskningsloven.

Hvor stammer dine oplysninger fra:
Personoplysningerne kommer fra vores klient, dig selv, 3. mand og/eller vores samarbejdspartnere.

Hvis vi har modtaget personoplysninger fra andre end dig selv har du ret til at blive informeret om vores behandling af dine personoplysninger. Vi er dog som advokater underlagt tavshedspligt og kan derfor undlade at informere dig, hvis vores behandling af personoplysninger skal forblive for-trolige.

Dine rettigheder:
Efter databeskyttelsesreglerne har du som udgangspunkt ret til at:

at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig og en række andre oplysninger

gøre indsigelser mod, at vi behandler oplysningerne,

anmode om at få urigtige oplysninger om dig selv slettet,

i særlige tilfælde anmode om at få dine personoplysninger slettet eller at få begrænset behandlingen

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registrerede rettigheder .
Du kan finde vejledningen på www.datatilsynet.dk