Ring til os på: 7550 4777

Oplysning til debitorer

/

 Journal.: 20-Data/JHS/PJ 

De er i forbindelse med en sag på vores kontor blevet oplyst som debitor i sagen. 

Når vi modtager oplysning om debitorer i forbindelse med en sag, vil klienten typisk give kontaktoplys-ninger og oplysninger om den viden, som klienten mener har betydning for sagen. 

Vi skal oplyse debitorer om, at de har ret til at få oplyst, hvilke data vi har registreret og behandler. 

Samtidigt har vi som advokater et ansvar for at sikre, at tavshedspligten overholdes, og dette bevirker, at debitorer kun kan få adgang til oplysning om, hvilke kontaktoplysninger vi har registreret. 

Sådanne oplysninger kan fås ved henvendelse til vores kontor. 

Når debitors oplysninger ikke længere er aktuelt i forhold til sagen, vil oplysningerne blive slettet, idet omfang de ikke kan have betydning i forhold til et evt. rådgiveransvar. 

Efter databeskyttelsesreglerne har De således ret til, at: 

• • Få indsigt i de personoplysninger, vi har registreret om Dem 

• • Gøre indsigelse mod registreringerne 

• • Bede om at få urigtige oplysninger om Dem rettet eller slettet 

De kan læse mere om Deres rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som findes på Datatilsynets hjemmeside.